Sitemenu

zondag 13 juni 2021
left
content-main-left

Nieuws

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) studeert hard op de fusie tussen de coöperaties Cehave Landbouwbelang en Agrifirm. De eerste gesprekken met de vakbonden en ondernemingsraden zijn geweest. Over een week starten de gesprekken met de leden.

'De NMa stelt af en toe vragen', vertelt hoofddirecteur Ton Loman van Agrifirm. 'Daar geven we keurig antwoord op, maar wij weten niet wat de stand van zaken op dit moment exact is.' Rond de jaarwisseling is duidelijk of de leden van de coöperaties akkoord zijn met de fusie. 'Het is een democratisch proces waarin de leden het laatste woord hebben', zegt Loman. 'Ik ben niet somber over het verloop. Van tevoren hebben we de Raad van Commissarissen gepolst en die hadden er een goed gevoel bij. De reacties van de leden zijn over het algemeen positief.'

De NMa studeert nog op de fusie tussen Cehave Landbouwbelang en Agrifirm
De NMa studeert nog op de fusie tussen Cehave Landbouwbelang en Agrifirm
right