Sitemenu

dinsdag 2 maart 2021
left
content-main-left

Nieuws

Nederlandse melkveehouders kunnen de methaanuitstoot met 200.000 ton CO2-equivalenten verminderen door het voeren van verder afgerijpte snijmais. Dit is snijmais met meer dan 35 procent droge stof, met een hoger zetmeelgehalte en een hogere pensbestendigheid van zetmeel.

Wageningen UR Livestock Research gaat met een voerproef onderzoeken wat de effecten van deze snijmaiskuil zijn op voeropname, verteerbaarheid en melkproductie.

Goedkope maatregel

Deze maatregel is simpel en kost bijna niets, meldt Wageningen UR. In de praktijk wordt langer afrijpen nog weinig toegepast, omdat het oogstadvies niet verder gaat dan 35 procent droge stof. Bovendien verwachten melkveehouders een lagere voeropname, slechtere verteerbaarheid en uiteindelijk een lagere melkproductie met verder afgerijpte snijmaïs. Ook wordt gevreesd voor grotere kans op broei van de snijmaiskuilen.
Het onderzoek wordt financieel ondersteund door Productschap Zuivel en SenterNovem in het kader van het programma Reductie Overige Broeikasgassen.

Snijmais met meer dan 35 procent droge stof goed voor milieu
Snijmais met meer dan 35 procent droge stof goed voor milieu
right