Sitemenu

dinsdag 2 maart 2021
left
content-main-left

Nieuws

De gezondheid van koeien op biologische bedrijven met weinig krachtvoer in het rantsoen verschilt niet van die op andere biologische bedrijven. Dat blijkt uit onderzoek van Wageningen UR Livestock Research.

Deze laagkrachtvoerbedrijven geven minder dan 12 kg krachtvoer per 100 kg melk. De melkproductie per koe ligt daardoor ongeveer 750 kg lager dan op andere biologische bedrijven. Om volop van het weideseizoen te profiteren kalven de meeste koeien af van januari tot en met april.

Er komen niet meer stofwisselingsziekten voor en de tussenkalftijd wijkt met ruim 400 dagen niet af van andere biologische bedrijven. De onderzoekers geven aan dat in een productiesysteem met veel weidegras een tussenkalftijd van 365 dagen ideaal zou zijn.

De lactatiecurve van de koeien met een lage krachtvoergift is vlakker en de conditiescore is beter dan die van koeien met een hogere krachtvoergift.

Veel gras voor biologische koeien met weinig krachtvoer in het rantsoen
Veel gras voor biologische koeien met weinig krachtvoer in het rantsoen
right