Sitemenu

zondag 28 februari 2021
left
content-main-left

Nieuws

De herfstkuilen van 2009 hebben een hoger drogestofpercentage en suikergehalte dan de herfstkuilen in 2007 en 2008. Het conserveringsproces is niet optimaal verlopen en de kuilen zijn gevoelig voor broei. Dat tonen de analyseresultaten van Blgg aan.

In vergelijking met de voorgaande jaren hebben de herfstkuilen van 2009 een hoog drogestof- en vem-gehalte. Dit geldt met name voor de zandgronden, waar het gemiddelde vem-gehalte ruim boven de 890 komt. Dit wordt veroorzaakt door de hoge verteerbaarheid. De meeste veehouders hebben het herfstgras op tijd gemaaid en ingekuild. Het gewas was nog niet verouderd, waardoor de verteerbaarheid en vem-gehalte hoog zijn gebleven.

Droge stof en conservering

De vroege voorjaarskuilen hadden gemiddeld 431 g/kg droge stof, de late voorjaarskuilen 490, de zomerkuilen 533 en de herfstkuilen 576. Bij een hoog drogestofgehalte zakt de pH niet zo ver als in nattere kuilen. De najaarskuilen hebben dan ook een pH van 5,4 tegenover 5,0 in eerdere jaren. De kuilen zijn sneller stabiel, waardoor er minder suiker wordt omgezet in zuur.

Suiker

Het suikergehalte van de herfstkuilen in 2009 ligt gemiddeld op 101 g/kg droge stof. Dit is aanzienlijk meer dan in voorgaande jaren. De snelle conservering is een oorzaak van veel restsuiker. Daarnaast was het najaar warm en zonnig, wat ook een hoger suikergehalte in de hand werkt.

De herfstkuilen van dit jaar bevatten ook minder boter-, azijn-, propion- en melkzuur dan voorgaande jaren. De conserveringsindex is daardoor lager dan gewenst.

Broeigevoeligheid

Door hoge drogestofgehalten en lage hoeveelheden zuren zijn de kuilen gevoeliger voor broei. In de meeste gevallen zijn de najaarskuilen gevoelig tot zeer gevoelig voor broei. Blgg raadt daarom aan de voersnelheid op peil te houden, de kuil in de winter te openen en het snijvlak te behandelen met een broeiremmend middel. Bij broeigevoeligheid tussen de 35 en 50 is de kuil gevoelig voor broei; bij een resultaat boven de 50 is de kuil zéér gevoelig.

 

Tabel Gemiddelde resultaten herfstkuilen 2009-2007

    najaarskuil

 

 

 2009

 2009

 2009

 2009 

 2008 

2007 

 

 

zand

klei

veen

gem. NL

gem. NL

gem. NL

droge stof

g/kg

584

557

516

576

467

501

pH

 

5,4

5,3

5,2

5,4

5,0

5,0

vem

/kg ds

891

872

853

886

861

848

dve+

g/kg ds

71

67

65

70

60

62

oeb+

g/kg ds

41

32

40

39

57

39

fosp+

g/kg ds

543

531

530

540

539

530

ruw as

g/kg ds

103

111

106

104

122

117

vcos

%

76,3

75,3

73,7

76,0

74,9

74,2

NH3-fractie

%

6,0

6,0

7,0

6,0

9,4

8,7

ruw eiwit

g/kg ds

167

155

159

164

165

153

totaal ruw eiwit

g/kg ds

178

165

171

175

183

168

oplosbaar eiwit

%

49

49

52

49

60

53

ruw vet

g/kg ds

38

39

38

38

41

37

ruwe celstof

g/kg ds

251

254

258

252

254

256

suiker

g/kg ds

102

99

93

101

65

81

NDF

g/kg ds

506

504

514

506

486

504

NDF-verteerbaarheid

%

71,1

69,6

66,4

70,6

68,6

66,2

ADF

g/kg ds

272

275

281

273

274

289

ADL

g/kg ds

22

23

26

22

22

26

boterzuur

g/kg ds

1,0

1,1

1,4

1,1

2,0

1,6

azijn- en propionzuur

g/kg ds

5

6

4

5

12

10

melkzuur

g/kg ds

15

16

18

15

36

33

conserveringsindex

 

56

59

62

57

71

69

broeigevoeligheid

 

51

49

51

50

-

- 

 

Bron: Blgg

 

Herfstkuilen bevatten minder zuren dan voorgaande jaren
Herfstkuilen bevatten minder zuren dan voorgaande jaren
right