Sitemenu

dinsdag 25 januari 2022
left
content-main-left

Nieuws

De productie van rundvlees lag vorig jaar in Nederland op 167.000 miljoen kilo. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van het Productschap Vee Vlees en Eieren (PVE).

De productie lag hiermee een fractie lager dan in 2010 (-1 procent). Zowel het aantal slachtingen als het gemiddelde gewicht van de geslachte runderen nam met een half procent af. Meer dan 85 procent van de Nederlandse rundvleesproductie is afkomstig van koeien.

Hogere vleesprijzen

De prijs die veehouders voor het rundvlees ontvingen steeg in 2011. De gemiddelde referentieprijs voor koeien steeg volgens het productschap met vijftien procent, die voor stieren nam met tien procent toe. In Europa was het aanbod van rundvlees krap en de import uit Brazilië en Argentinië daalde als gevolg van een lagere productie en hogere prijzen in Zuid-Amerika.

Hogere prijzen voor rundvlees in 2011
Hogere prijzen voor rundvlees in 2011
right