Sitemenu

dinsdag 25 januari 2022
left
content-main-left

Nieuws

Fokwaarde vleeskenmerken stap dichterbij

18-06-2010  · 1 reactie

De berekening van fokwaarden voor vleesproductiekenmerken is een stap dichterbij. Afgelopen donderdag 17 juni zetten afgevaardigden van CRV en de Interprofessionele Vereniging voor het Belgische Vlees (IVB) een handtekening onder een samenwerkingsakkoord voor het uitwisselen van slachtgegevens.

De uitwisseling heeft betrekking op Vlaamse en Nederlandse dieren die in België worden geslacht. ‘We gaan informatie doorsturen naar CRV van onder andere het warmkarkasgewicht, het koudkarkasgewicht, alsook de Seurop-classificatie van het dier,’ zegt Mathieu Clauwers, directeur IVB. ‘Daarnaast gaat het Productschap voor Vee en Vlees slachtgegevens van Nederlandse en Vlaamse dieren die in Nederland worden geslacht doorsturen naar CRV. De rekenmeesters van CRV gaan deze gegevens koppelen aan de dierinformatie en onderzoeken of het mogelijk is om consistente en betrouwbare fokwaarden zoals dagelijkse groei te berekenen.’

Historische doorbraak

Bij een gunstige uitkomst van dit onderzoek worden volgens het akkoord maandelijks de gegevens uitgewisseld voor een routinematige fokwaardeschatting. ‘Deze samenwerking is een historische doorbraak voor de vleesveefokkerij,’ becommentarieerde Noël Van Leeuwe de ondertekening.

De ondervoorzitter van CRV verwees hierbij naar de opstart van de melkproductiecontrole in de melkveehouderij en de impact die dit heeft gehad voor de selectie en fokkerij.

Dialoogdagen stimulans

De uitwisseling van slachtgegevens is al jaren een punt van discussie en onderhandelingen geweest. De uitkomst van de recent gehouden dialoogdagen voor de Vlaamse vleesveehouderij zijn een stimulans geweest om de overeenkomst te bespoedigen.  

 

Patrick Schifflers, voorzitter IVB, en Noël Van Leeuwe, ondervoorzitter CRV, ondertekenen het uitwisselingsakkoord
Patrick Schifflers, voorzitter IVB, en Noël Van Leeuwe, ondervoorzitter CRV, ondertekenen het uitwisselingsakkoord

eindelijk samenwerking

Ik ben niet de specialist vleesvee, maar waarom heeft het zo lang moeten duren? Doorsluizen van informatie is toch in het belang van de veehouder? Het gaat begrijp ik vooral om vleesvee, maar zou de melkveesector er ook wat mee kunnen?
right