Sitemenu

zaterdag 10 september 2022
left
content-main-left

Nieuws

De Nederlandse voerindustrie heeft samen met Rabobank, LTO en NVV miljoenen euro’s toegezegd voor mestverwerking in Nederland.

De partijen onderschrijven het grote belang van het slagen van mestverwerking om, conform de eis van de overheid, de Nederlandse mineralenkringloop verder in balans te brengen. De partijen hebben gezamenlijk een mestinvesteringsfonds van 10 miljoen euro voor ogen, waarvan een aanzienlijk deel al is toegezegd.

Vanuit de voerindustrie zijn Agrifirm, De Heus en ForFarmers Hendrix initiatiefnemers die naast geld ook kennis beschikbaar stellen voor regionale initiatieven op het gebied van mestverwerking. Het is de bedoeling dat het fonds medio april operationeel wordt. Er zal één loket worden ingericht waar initiatiefnemers zich kunnen melden.

Bestaande technologieën

Vanwege de urgentie van mestverwerking subsidiëren de partijen met name initiatieven met bestaande en bekende technologieën. Er is op slechts bescheiden schaal ruimte om innovatieprojecten te ondersteunen.

De initiatiefnemers roepen de Nederlandse overheid op om overheidsgaranties voor mestverwerkingsinstallaties beschikbaar te maken en initiatieven verder financieel te ondersteunen.

ZLTO stelt daarnaast ook nog 5 miljoen euro beschikbaar voor de investering in een grootschalige mestverwerking. De gesprekken over de realisatie daarvan zijn in volle gang.

Door de urgentie van mestverwerking vrijwel alleen subsidie voor bestaande technologieën
Door de urgentie van mestverwerking vrijwel alleen subsidie voor bestaande technologieën
right