Sitemenu

dinsdag 13 september 2022
left
content-main-left

Nieuws

Land- en tuinbouworganisatie LTO denkt dat het nieuwe GLB-akkoord binnen dezelfde markt voor grotere concurrentieverschillen tussen lidstaten zal zorgen.

Gisteren bereikten de 27 Europese ministers van Landbouw een akkoord over het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). De inzet op vergroening krijgt een flexibeler karakter, zodat lidstaten het vergroeningsbeleid specifieker op hun situatie kunnen invullen. Zo kunnen boeren óf kiezen voor één van de drie standaard vergroeningsmaatregelen zoals jaarlijkse gewasrotatie, behouden van grasland of het inrichten en beheren van waardevolle landschappen. Óf ze kiezen voor vergroening via duurzaamheidscertificaten en/of agrarisch natuurbeheer.

Gemengde gevoelens

LTO reageert met gemengde gevoelens op het akkoord. 'Er wordt wel meer ruimte gemaakt voor lidstaten om het beleid zelf in te vullen. Maar dat betekent op één en dezelfde markt grotere verschillen in concurrentiepositie', zegt Albert Jan Maat, voorzitter van LTO Nederland.

Voor Nederland is voor de periode 2014 tot 2020 zes miljard euro gereserveerd, waarvoor 5,4 miljard voor direct betalingen aan boeren en zo'n 0,6 miljard voor plattelandsbeleid. LTO is teleurgesteld over deze 'afroming' voor plattelandsbeleid, omdat Nederland over deze periode ook al 400 miljoen euro aan landbouwbudget moet inleveren.

Specifieke rechten nog behouden

LTO is wel tevreden met het feit dat de zuivelquota of een andere vorm van marktbeheer in het standpunt van de Raad van Landbouwministers niet voorkomt. Ook specifieke rechten voor GLB-gelden aan vleesvee- en kalverhouders kunnen na 2014 tijdelijk worden behouden.

Karig budget goed besteden

'We richten ons er nu op dat het voor ons land karige GLB-budget goed wordt besteed. Na een definitief akkoord in Brussel moeten we met het kabinet tot een goede invulling zien te komen', stelt Maat, die hoopt dat dit vlot zal lukken. 'Dan weten boeren en tuinders waar ze de komende jaren aan toe zijn.'

In juni moet het definitieve besluit over het nieuwe GLB-beleid in zowel de Raad van Europese Landbouwministers als in het Europees Parlement worden genomen.

Het GLB is akkoord over een flexibeler invulling van vergroeningsmaatregelen
Het GLB is akkoord over een flexibeler invulling van vergroeningsmaatregelen
right