Sitemenu

vrijdag 9 september 2022
left
content-main-left

Nieuws

De melkveehouderij vergroot in de toekomst zijn kansen door meer verschillende melkstromen te gaan onderscheiden. Dat was een van de conclusies tijdens een symposium ter gelegenheid van de opening van een nieuw onderkomen van de Universitaire Landbouwhuisdieren Praktijk (ULP) in Harmelen.

‘De fout die de zuivel tot voor kort maakte, is dat het een soort openbare collecte hield. Maar de meerwaarde van een aparte melkstroom moet ook daadwerkelijk naar die boeren die aan de specifieke eisen voldoen voor die melkstroom’, stelde sectorkenner Geart Benedictus. Ook Bert van den Berg, beleidsmaker bij de Dierenbescherming, voelde wel wat voor meer aparte melkstromen. ‘We zijn met het Beter Leven-keurmerk begonnen in de intensieve veehouderij, maar we hebben ook al met zuivelbedrijven gesproken en sluiten niet uit dit kenmerk ook bij melk toe te gaan passen.’

Dierwelzijn meetbaar

Van den Berg noemde in zijn presentatie weidegang een must. ‘Een dier heeft recht op buitenleven.’ Ludo Hellebrekers, voorzitter van de Koninklijke Maatschappij voor Diergeneeskunde, ging daar tegen in verweer. ‘Dierwelzijn moet eerst een meetbaar gegeven worden. Iedereen roept dat weidegang beter is voor het welzijn van de koe, maar niemand kan het bewijzen.’

Het thema van het symposium over de toekomst van de melkveesector was ‘groter of groener?’ Het zestal sprekers was het er na afloop over eens dat groter alleen kan als het groener en gezonder wordt. ‘De volksgezondheid is de achilleshiel van de veehouderij’, stelde Christianne Bruschke, chief veterinairy officer van het ministerie van Economische Zaken. ‘We zijn nu met elkaar blij dat het antibioticagebruik is gehalveerd en dat mag ook, maar het volgende doel is 70 procent in 2015. Zeker het droogzetten met antibiotica moet gewoon minder worden.’

Groter niet vanzelfsprekend

Volgens Frank Verhoeven van Adviesbureau Boerenverstand is de vraag groter of groener niet zozeer aan de orde. ‘Het maakt mij niet uit hoeveel koeien u melkt, als u maar een bijdrage levert om het ammoniak- en fosfaatprobleem dat we hebben op te lossen. Ik sluit niet uit dat op termijn alleen die bedrijven die op dergelijke duurzame wijze melk produceren ook meer melk mogen gaan leveren als het quotum weg is.’

Wim Thus, afdelingsdirecteur veehouderij bij Rabobank, sloot hier bij aan. ‘Groter is niet vanzelfsprekend. Efficiënter en effectiever kan ook met tachtig koeien.’

In het eerste februarinummer van Veeteelt komt een uitgebreider verslag van het symposium.

Weidegang was een punt van discussie tussen de sprekers
Weidegang was een punt van discussie tussen de sprekers
right