Sitemenu

dinsdag 13 september 2022
left
content-main-left

Nieuws

De nieuwe staatssecretaris van Economische Zaken Co Verdaas wordt in het kabinet Rutte II verantwoordelijk voor landbouw en natuur.

In een eerste officiële mededeling geeft Verdaas aan dat hij een brug wil slaan tussen landbouw en natuur omdat beide noodzakelijk zijn voor duurzame groei en een gezonde economie.

Boeren gaan volgens Verdaas de komende jaren een belangrijke bijdrage leveren aan natuur en milieu en worden daarvoor ook beloond. ‘Boeren moeten een eerlijke prijs voor hun product krijgen en een juiste beloning voor hun werk voor natuur en landschap.’

Ecologische Hoofdstructuur afmaken

De nieuwe staatsecretaris stelt voorstander te zijn van zorgvuldige veehouderij waarbij volksgezondheid en dierwelzijn hoog scoren. Natuurbescherming gaat Verdaas vastleggen in een nieuwe wet, hij gaat de Ecologische Hoofdstructuur afmaken en hij wil natuurorganisaties aansporen om zelf meer geld te verdienen.

Staatsecretaris Verdaas gaat natuurbescherming vastleggen in een nieuwe wet
Staatsecretaris Verdaas gaat natuurbescherming vastleggen in een nieuwe wet
right