Sitemenu

dinsdag 13 september 2022
left
content-main-left

Nieuws

Melkveehouders moeten de fosfaatuitstoot op hun bedrijf al in 2011 en in de jaren daarna fors verminderen. LTO Nederland en Nevedi vragen alle rundveehouders om een bijdrage te leveren aan de doelstelling om de fosfaatuitstoot met in totaal vijftig miljoen kilogram te reduceren.

Van die vijftig miljoen kilo fosfaatreductie moet de helft uit de melkveehouderij komen, de andere helft komt voor rekening van de varkenshouderij. Nevedi en LTO willen een driesporenbeleid volgen; van de vijftig miljoen kilo fosfaatreductie zal circa 15 miljoen gerealiseerd moeten worden door export van mest, 15 miljoen door mestbewerking en -verwerking en 20 miljoen via het voerspoor, waarvan 10 miljoen in 2011 en 10 miljoen in 2013.

Korting op dieraantallen

Heeft de vrijwillige aanpak geen effect, dan stevent de melkveehouderij af op een verplichtende maatregel. 'Door de aanscherping van de normen neemt het overschot aan fosfaat toe. Wij zien mogelijkheden om via een betere benutting van fosfor dit overschot terug te dringen. Daarmee voorkomen we dat de overheid gaat korten op het aantal dieren', legt Peter Brouwers van LTO Nederland uit.

BEX biedt voordeel

Melkveehouders die de zogenoemde BEX-systematiek toepassen, kunnen met een lagere fosforaanvoer economisch voordeel halen. Deze veelal intensieve bedrijven creëren meer mestplaatsingsruimte door fosforarme producten te voeren.

Nevedi en LTO willen dat ook extensieve melkveehouders de fosforaanvoer via mengvoer en natte grondstoffen verlagen. De doelstelling is een verlaging van tien procent. Volgens Brouwers is de sectorbrede aanpak ook in hun belang: 'Lukt het Nederland niet om de fosfaatuitstoot te reduceren, dan komt de derogatie in gevaar. Juist de extensievere bedrijven hebben belang bij behoud van derogatie.'

LTO en Nevedi streven ernaar om via het voer de totale aanvoer van fosfor op melkveebedrijven met tien procent te verminderen
LTO en Nevedi streven ernaar om via het voer de totale aanvoer van fosfor op melkveebedrijven met tien procent te verminderen
right