Sitemenu

donderdag 11 augustus 2022
left
content-main-left

Nieuws

Het fosfaatoverschot in de veehouderij zal eind van dit jaar uitkomen op 12 à 22 miljoen kilo. Dat verwacht het LEI op basis van voorlopige cijfers.

In 2010 kwam het overschot van de totale veehouderij nog uit tussen de 6 tot 11 miljoen kilo. Dit blijkt uit de ‘Synthese monitoring mestmarkt 2006-2010’, die het LEI deze week uitbrengt.

Energie uit mest

Volgens de berekeningen wordt nu 18 procent meer fosfaat aangeboden dan in 2006. Per mestsoort verschillen de afzetkanalen: graasvee- en varkensmest is in 2010 voor 75 procent in de Nederlandse landbouw afgezet, pluimveemest maar voor 10 procent. Deze mest is droger en kan daardoor als brandstof in energiecentrales worden verwerkt.

Export van mest

Veehouderijbedrijven hadden in 2010 meer moeite om hun mest af te zetten dan in de jaren daarvoor. Volgens de onderzoekers van het LEI is het de komende jaren niet mogelijk het overschot binnen de Nederlandse landbouw af te zetten. Export is op korte termijn een oplossing.

Verder biedt een vermindering van de hoeveelheid fosfaat in het voer soelaas en op langere termijn de verwerking van mest tot andere producten.

Veehouderijbedrijven hebben steeds meer moeite om fosfaatoverschotten af te zetten
Veehouderijbedrijven hebben steeds meer moeite om fosfaatoverschotten af te zetten
right