Sitemenu

zaterdag 10 april 2021
left
content-main-left

Nieuws

Het aantal melkveebedrijven met meer dan 250 koeien is in bijna tien jaar tijd verviervoudigd. Dat blijkt uit cijfers van de CBS-landbouwtelling die door Alterra zijn verwerkt.

In 2000 waren er ruim 40 bedrijven met meer dan 250 melkkoeien, in 2010 lag dat aantal op ruim 150 bedrijven. Vooral in Noord-Nederland is er een forse toename van het aantal grote bedrijven zichtbaar.

Alterra maakte de inventarisatie naar aanleiding van de huidige discussie omtrent megastallen in politiek en media. Aanvankelijk noemde staatssecretaris Henk Bleker bedrijven met meer dan 500 grootte-eenheden (nge) megastallen. Dat komt neer op ongeveer 320 melkkoeien. In de door de Tweede Kamer aangenomen moties werd de grens bijgesteld naar 300 nge ofwel 250 melkkoeien.

Discussieverhaal en video

In Veeteelt, die donderdag bij de Nederlandse lezers in de bus valt, staat een uitgebreid discussieverhaal rondom het onderwerp megastallen.

Tijdens de Groninger rundveeshow in Bedum vroeg Veeteelt daarnaast een aantal inzenders en bezoekers naar hun mening over de megastallendiscussie. Bekijk hier de video.

In 2010 lag het aantal bedrijven met meer dan 250 koeien op ruim 150
In 2010 lag het aantal bedrijven met meer dan 250 koeien op ruim 150
right