Sitemenu

dinsdag 13 september 2022
left
content-main-left

Nieuws

In het Zwitserse parlement is met een grote meerderheid een motie aangenomen voor een nieuwe vorm van sturing van de melkproductie.

In mei 2009 werd het melkquotum in Zwitserland afgeschaft. Nu al is er 5 procent overproductie. De brancheorganisatie, de Branchenorganisation Milch, is het niet gelukt om het aanbod van melk te reguleren. Er is dringend behoefte aan sturing op de melkmarkt.

Geen nieuw quotum

De aangenomen motie gaat over een privaatrechtelijk instrument dat de hoeveelheid melk op de markt stuurt, om het aanbod beter af te stemmen op de vraag. Volgens de indiener van de motie, Andreas Aebi, is het de enige manier om de huidige overspannen situatie op de melkmarkt te corrigeren.
Het voorgestelde systeem is geen nieuw quotumsysteem. Het moet de melkhoeveelheid per handelsorganisatie of melkcoöperatie reguleren. Bij overproductie volgt dan een boete van 22 cent per kg die in een fonds gaat. Dit fonds moet een grotere boterberg tegengaan.

Boeren blij

De Zwitserse boerenbond en de verenigde melkproducenten (melkveehouders) zijn blij met de aangenomen motie. Het aannemen van deze motie is een eerste stap, de andere kamer in het parlement moet de motie ook nog goedkeuren.

Geen nieuw quotumsysteem, maar wellicht wel weer productiesturing in Zwitserland
Geen nieuw quotumsysteem, maar wellicht wel weer productiesturing in Zwitserland
right