Sitemenu

zondag 11 september 2022
left
content-main-left

Nieuws

Veel boeren vinden het te moeilijk om aanpassingen in de perceelsregistratie te corrigeren. Dat stelt LTO Nederland in een verklaring aan de pers.

Dienst Regelingen geeft boeren tot 1 april de gelegenheid om de perceelsaanpassing waar nodig zelf te herstellen. ‘Een meerderheid van de boeren is er voorstander van om het nieuwe register collectief te herstellen. Nu kost het corrigeren een kwartier per perceel. Dat vergt veel tijd. In waterrijke gebieden zijn er bedrijven met meer dan honderd percelen. Bovendien is de gewenste correctie niet altijd uitvoerbaar’, zegt Wiebren van Stralen, beleidsadviseur voor LTO Noord.

LTO pleit er daarom voor de invoering van de nieuwe oppervlaktes een jaar uit te stellen. Donderdag 18 februari debatteert de vaste commissie LNV met minister Verburg over de perceelsregistratie.De kwestie blijft de gemoederen bezighouden. In totaal is er volgens LTO 40.000 tot 50.000 hectare ‘verdwenen’, op sommige bedrijven gaat het om meer dan tien procent van het areaal.

Corrigeren perceelregistratie kost veel tijd
Corrigeren perceelregistratie kost veel tijd
right