Sitemenu

vrijdag 9 september 2022
left
content-main-left

Nieuws

Europees landbouwcommissaris Dacian Ciolos ziet geen draagvlak binnen de EU-landen voor een geleidelijke verruiming van het melkquotum naar 2015.

Ciolos vertelde tijdens een persconferentie tijdens het NAJK-congres in Utrecht dat waarschijnlijk alleen Nederland en Denemarken voor een zogenoemde ‘zachte landing’ zouden stemmen. De melkproductie in de overige EU-landen blijft al jaren onder het toegewezen melkquotum en zij hebben geen behoefte aan quotumverruiming.

Aandacht voor jonge boeren

Ciolos ging in Utrecht niet echt in op zijn gisteren gepresenteerde plannen van het Europees landbouwbeleid na 2013. ‘De landbouw zal wel steeds meer het groene denken met het economisch denken moeten integreren’, zo ging hij oppervlakkig in op zijn plannen waarin veel aandacht is voor duurzame productie. Volgens Ciolos wil de EU graag geld vrij maken om jonge landbouwers te helpen. ‘Maar dan moet ik wel weten wat jullie willen. Ik nodig jonge boeren uit om je wensen en ideeen voor te leggen zodat we samen kunnen kijken hoe we de landbouw ook voor de nieuwe generatie aantrekkelijk kunnen houden.’

Kansen op quotumverruiming voor 2015 lijken nihil
Kansen op quotumverruiming voor 2015 lijken nihil
right