Sitemenu

donderdag 15 september 2022
left
content-main-left

Nieuws

NMV komt met alternatief zuivelplan

11-08-2009  · 3 reacties

De Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) en de Dutch Dairymen Board (DDB) hebben minister Verburg een voorstel gedaan dat de crisis op de melkmarkt moet bezweren. Samen met de European Milk Board (EMB) leggen ze een pakket maatregelen neer bij de Europese ministers van landbouw.

Produceren voor pakhuizen

Het pakket biedt een alternatief voor het huidige beleid, dat volgens NMV-voorzitter Peter ten Hoeve heeft gefaald: ‘Op dit moment wordt er voor pakhuizen geproduceerd. De interventie kost de belastingbetaler extra geld omdat er steeds minder beperking is van het aanbod. Sinds 2006 is de melkprijs voor de boer fors gedaald en voor de consument in het schap met 22 procent gestegen.’

Flexibele regulering

In de voorstellen pleiten de NMV, DDB en EMB voor een flexibele regulering van de markt. Daarvoor is een Europees monitoringsinstituut nodig dat vraag en aanbod van de zuivelmarkt in kaart brengt. Een aanpassing van de wet moet het mogelijk maken om een bindende producentenheffing in te voeren om het volume op de melkmarkt aan te passen aan de vraag. Dit geld gaat naar een melkmarktfonds, dat tijdelijke interventie financiert wanneer dat nodig blijkt, bijvoorbeeld door een melanineschandaal. Deze interventie houdt in het opkopen van boter en poeder of het wegleasen van melk uit de markt.

Structurele oplossing

Het voorstel biedt volgens Peter ten Hoeve een structurele oplossing. ‘Wij zijn uit het zuiveloverleg gestapt omdat daar geen structurele oplossingen op de agenda stonden. Staatssteun betekent de geldkraan open zetten om bedrijven vervolgens alleen maar verder in de problemen te helpen. Wij zijn niet tegen extra steun voor bedrijfsopvolgers, maar zien een flexibele regulering van de markt, bijvoorbeeld zoals in Canada, meer als structurele oplossing. LTO pleit in onze ogen alleen maar voor symptoombestrijding.’

Mogelijk melkleverstop

Als de Europese landbouwministers op hun vergadering van 7 september niet tegemoet komen aan de voorstellen van NMV en DDB zullen er acties volgens. Volgens Peter ten Hoeve is de actiebereidheid – bijvoorbeeld via een melkleverstop – onder boeren in de omliggende landen groot. Op twaalf bijeenkomsten in Nederland informeert de NMV veehouders over de voorstellen en peilt de vakbond de actiebereidheid.

Melkleverstop als EU niet ingaat op NMV-voorstellen
Melkleverstop als EU niet ingaat op NMV-voorstellen

Dreigen met leverstop, doe het dan

Zware taal van wij leveren geen melk meer, maar daden vergeet het maar. Als je een kostprijs van 25 cent hebt dan is de 22 cent die je ontvangt nog mooi mee genomen, maar als je niet levert en wel produceert ben je die 25 cent wel kwijt. Dan neem ik liever de verlies van 3 cent dan van 25 cent. Ma ja je moet wat als vakbond zijnde, stoere taal en een klein hartje.

leverstop

peter jij zit zeker in het LTO-bestuur. Die kranen niks als onzin de hele tijd uit. Houden alleen curssisen Hoe stop ik mijn bedrijf en houden fietsroute`s. Nu zie je het ook weer terugkomen. Wat zijn volgens de lto de oplossingen van de lage melkprijs, 1. bijfinancieren 2. nog meer melk in de pakhuizen stoppen, en ga zo nog maar weer verder. de LTO plijt maar voor 1 belang en dat is eigen belang!!

leverstop

Beste mensen, het enige wat mij intussen duidelijk is gebleken dat LTO/politiek Den Haag en Brussel niet geneigd zijn hun standpunten te herzien. Ik zeg maar zo 'als ik met mijn auto een verkeerde route heb genomen, keer ik om en zorg dat ik de juiste richting weer neem' of een ander voorbeeld 'als ik in de verkeerde trein zit stap ik ook uit en stap in de juiste' of als we samen in een trein(melkveehouderij) zitten met een bepaalde koers (afschaffing quotum) kunnen we ook samen een wissel omzetten (wijziging ingezet beleid) zodat we samen niet te pletter rijden (vrije markt)... maar ja een wissel omzetten is lastiger dan een auto keren he... Het begint in ieder geval met het respecteren van elkaar, dat ieder mens anders is en een andere mening heeft en of je nu LTO-beleid goed vindt of NMV, NAV, NVV of DDB/EMB geeft niets. Uiteindelijk moet je wel met elkaar in gesprek blijven en tijd geven om standpunten aan te horen en te overdenken. Succes mensen!
right