Sitemenu

dinsdag 13 september 2022
left
content-main-left

Nieuws

Agrariërs die het oneens zijn over de aanpassing van de oppervlaktes van hun percelen door het ministerie van Landbouw, kunnen het best bellen met het LNV-loket. Dat zegt LNV-woordvoerder Murco Mijnlieff. ‘Mogelijk valt de afname van het beteelbare areaal nog mee. De controle op de aangepaste perceelsgrenzen vindt de komende maanden plaats.’

Op last van de Europese Commissie (EC) moet Nederland de werkelijk beteelbare oppervlakte landbouwgrond actualiseren. Volgens Mijnlieff is dit reëel en is er niet te ‘gemakkelijk’ aan de eisen van de EC tegemoetgekomen. ‘Er is maanden overleg geweest over aan te passen registratie van percelen. Het registratiesysteem GIS werkt met luchtfoto’s en is accuraat en actueel.’

LTO-voorzitter Albert Jan Maat was fel in zijn reactie in de media en suggereerde een systeem dat uitgaat van de kadastergegevens verminderd met een generale correctie. ‘We hebben een kadastraal systeem dat erg nauwkeurig is; dat is voor iedereen goed werkbaar.’ Volgens Mijnlieff is dat voor de EC niet acceptabel. ‘Wij mogen landschapselementen als sloten gewoon niet meetellen in de beteelbare oppervlakte. Veranderingen maken reacties los, dat begrijp ik.’ Bij LNV loopt het tot nu toe echter niet storm met boeren die bellen, terwijl LTO een groot aantal telefoontjes van verontruste boeren kreeg.

De aanpassing van de oppervlakte van percelen maakt veel reacties los
De aanpassing van de oppervlakte van percelen maakt veel reacties los
right