Sitemenu

woensdag 14 september 2022
left
content-main-left

Nieuws

De melkrobot blijft het melksysteem dat het hardst groeit, maar die groei neemt wel af.

In 2012 zijn 621 nieuwe boxen voor een automatisch melksysteem geplaatst en/of gerenoveerd, zo blijkt uit de jaarcijfers van de Stichting Kwaliteitszorg Onderhoud Melkinstallaties (KOM).

Het aantal bedrijven dat nu met een robot melkt, is met 371 gestegen naar 2957. In 2012 zijn in totaal 1204 nieuwe melkstallen/boxen opgeleverd (inclusief renovatie en uitbreiding). 

Soorten melkstallen in Nederland      
staltype* 2010 2011 2012
draaimelkstal 679 707 744
grupstal 1.994 1.833 1.670
tandemmelkstal 973 896 802
automatisch melksysteem (ams) 2.252 2.586 2.957
visgraatmelkstal 12.517 9.853 9.129
swingover-melkstal   156 206
zij-aan-zijmelkstal 1.889 2.857 2.987
totaal 19.304 18.888 18.503
       
aantal ams-boxen/standen 3.503 4.035 4.526

*sinds 2011 is de uitsplitsing swingover meegenomen en zijn ‘x’ graden visgraatmelkstallen omgezet naar zij-aan-zijmelkstallen

 

Grotere bedrijven

Uit de cijfers van KOM blijkt dat systemen met grote capaciteit, zoals draaimelkstallen en zij-aan-zij-melkstallen, vaker worden geïnstalleerd dan stallen met kleinere capaciteit, zoals grupstallen en tandemmelkstallen.

Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek werd eerder al duidelijk dat de gemiddelde bedrijfsgrootte van melkveebedrijven tussen 2000 en 2012 is gestegen van 101 naar 143 dieren. De trend in melksystemen volgt de trend in bedrijfsgrootte.

De melkrobot blijft populair in Nederland
De melkrobot blijft populair in Nederland
right