Sitemenu

vrijdag 16 september 2022
left
content-main-left

Nieuws

Op geen enkel Belgisch bedrijf dat veevoer van de partij mais besmet met aflatoxinen aan zijn koeien voerde, is de melk verontreinigd.

Ook het veevoeder zelf blijkt niet besmet te zijn, zo meldt het Belgische voedselagentschap FAVV.

Vorige week werd bekend dat met aflatoxine besmette mais ook in België tot veevoeder was verwerkt. Het grootste deel van de partij mais, 53.000 ton in totaal, werd geblokkeerd. Een deel werd echter verwerkt tot veevoeder.

Geen overschrijding norm

De FAVV voerde daarop een risico-evaluatie uit op het voer. Op basis van de uitslagen van de grondstoffen van de voeders en de inmengingsgraad in de veevoeders stelde het FAVV vast dat van overschrijding van de norm voor aflatoxine in de voeders geen sprake kon zijn.

Geen besmetting in melk

Om zeker te zijn dat er ook geen besmetting plaats had gevonden in de melk, nam het Belgische Voedselagentschap FAVV melkmonsters op 50 melkveebedrijven die besmet veevoer hadden ontvangen. Ook hier bleven alle resultaten onder de veiligheidsnorm. Niettemin blijft de FAVV zeer alert op besmette mais afkomstig uit Centraal-Europa, zo laat het voedselagentschap weten.

Het FAVV heeft zowel in voeder als in melk geen overschrijding gevonden
Het FAVV heeft zowel in voeder als in melk geen overschrijding gevonden
right