Sitemenu

vrijdag 9 september 2022
left
content-main-left

Nieuws

In zes jaar tijd steeg het marktaandeel van melkrobots in België van 5 naar 40 procent van het totaal aantal verkochte melkinstallaties.

Dat komt naar voren in het Economisch Dossier van Fedagrim, de Belgische Federatie van toeleveranciers voor machines voor de landbouw. Vertegenwoordigde de verkoop van melkrobots in 2005 nog vijf procent, in 2011 was dit gestegen tot bijna veertig procent van de verkopen. Vooral de visgraatmelkstal, die tot 2008 de populairste manier van melken was, boet in aan belang, van 56 procent in 2005 naar 34 procent in 2011.

Meer draaimelkstallen bij schaalvergroting

In 2011 zijn er door Belgische melkveehouders geen investeringen meer gedaan in melkinstallaties voor aanbindstallen. Het aandeel draaimelkstallen in België steeg licht en kende in 2011 een aandeel van 7 procent. Als de schaalvergroting zich doorzet en er steeds grotere veestapels worden gehouden, zullen draaimelkstallen wellicht verder aan marktaandeel winnen, zo voorspelt Fedagrim.

Geen evenaring 2011

In 2011 is er door Belgische melkveehouders in totaal 15 procent meer geïnvesteerd in melkinstallaties dan in 2010. Het jaar 2012 begon volgens Fedagrim eveneens goed, maar zal naar verwachting niet het niveau van 2011 evenaren. Dit als gevolg van een lagere melkprijs gecombineerd met hogere voerprijzen.

In 2011 is er door Belgische veehouders 15 procent meer geïnvesteerd in melkinstallaties
In 2011 is er door Belgische veehouders 15 procent meer geïnvesteerd in melkinstallaties
right