Sitemenu

zondag 11 september 2022
left
content-main-left

Nieuws

Frankrijk stevent voor het melkjaar 2010-2011 af op een onderschrijding van het nationale melkquotum. De eerste prognoses gaan uit van een tekort van 1,1 miljoen ton melk. Dat meldt het Franse Ministerie van Landbouw. De onderschrijding bedraagt ongeveer evenveel als het gerealiseerde tekort in 2008-2009.

Volgens berekeningen van het Statistisch Bureau van de Franse overheid steeg de opgehaalde hoeveelheid melk in februari en maart met respectievelijk 5,8 procent en wellicht 7 procent. Sinds het einde van afgelopen zomer steeg de productie op de melkveebedrijven gestaag en in gelijke tred met de toename van de melkprijs.

Andere Europese landen

Nog meer landen maken inmiddels de balans op voor het afgelopen melkjaar. Zo sprak Boerenbond in België de verwachting op een onderschrijding voor het afgesloten melkjaar uit van 11,86 miljoen liter melk ofwel 0,35 procent. 

Oostenrijk sloot het melkjaar af met overschrijding van het nationale quotum. Voorlopige berekeningen spreken van een overschrijding van 28.573 ton, meldt Agrarmarkt Austria.

Franse melkveehouders onderschrijden nationaal melkquotum met 1,1 miljoen ton
Franse melkveehouders onderschrijden nationaal melkquotum met 1,1 miljoen ton
right