Sitemenu

zaterdag 10 september 2022
left
content-main-left

Nieuws

Melkveehouders in België hoeven zeer waarschijnlijk geen superheffing af te dragen over het afgelopen melkjaar, doordat zij 0,35 procent onder het nationaal melkquotum bleven.

Belgische melkveehouders produceerden in het melkjaar dat liep van 1 april 2010 tot en met 31 maart 2011 11,86 miljoen liter minder melk dan volgens het nationale quotum was toegestaan. Ook de vorige vijf jaar maakten de Belgische melkveehouders het quotum niet helemaal vol.

Vanwege het risico op superheffing deed de Belgische Boerenbond eind maart nog een oproep aan de melkveehouders om 'behouden te melken' en waar mogelijk de melkleveringen uit te stellen tot na 1 april 2011.

Voorlopige cijfers

Bij de melkproductie van het afgelopen jaar gaat het vooralsnog om voorlopige cijfers. De definitieve productiecijfers worden in juni 2011 bekendgemaakt.

Belgische melkveehouders bleven 11,86 miljoen liter melk onder het nationale quotum
Belgische melkveehouders bleven 11,86 miljoen liter melk onder het nationale quotum
right