Sitemenu

dinsdag 13 september 2022
left
content-main-left

Nieuws

Melkveehouders die zich willen verzekeren tegen het risico dat melk verloren gaat, kunnen een Melkverzekering afsluiten bij Univé. Als eerste verzekeraar in Nederland, zo zegt Univé, presenteren zij dit op de beurs in Hardenberg.

De Melkverzekering vergoedt melk die verontreinigd is geraakt door antibiotica, penicilline en andere medicijnen of melk die bedorven is door een defecte koeling. Edwin Giesen van Univé Oost licht toe: 'Schade die de zuivelfabriek oploopt door verontreinigde melk kon de melkveehouder al met een aansprakelijkheidsverzekering dekken. De Melkverzekering is een aanvulling op deze aansprakelijkheidsverzekering en vergoedt tot 80 procent van de eigen schade.'

Vergoeding en premie

De verzekeraar maakt onderscheid tussen geleverde en niet-geleverde melk. Univé vergoedt veehouders met een melkverzekering 80 procent van de eigen schade als de veehouder de melk al heeft geleverd. 'Als de melkveehouder constateert dat hij een fout heeft gemaakt en dit na monstername bevestigd ziet en meldt, vergoeden wij in eerste instantie 25 procent', verduidelijkt Giesen. 'Als aan het einde van het melkjaar de veehouder niet over zijn quotum heeft gemolken, vullen we dit aan tot 80 procent.'

De premie is gekoppeld aan het quotum en bedraagt ongeveer 27 cent per 1000 kg gebruiksquotum. Dat betekent zo'n 270 euro bij een miljoen liter quotum.

Melkverzekering vergoedt 80 procent eigen schade
Melkverzekering vergoedt 80 procent eigen schade
right