Sitemenu

zondag 13 juni 2021
left
content-main-left

Nieuws

Melkveehouders kunnen de capaciteit van de melkrobot met 35.000 kilogram melk per jaar verhogen door een hogere melksnelheid en hogere productie per koe. Dat blijkt uit onderzoek van Hendrix UTD onder driehonderd melkveehouders. Bij duizend kilogram productiestijging per koe produceert een robot dagelijks 100 kilogram extra melk. Bij een dagproductie van 1800 kilogram melk per robot moet het productieniveau per koe op jaarbasis 9000 kilogram of hoger zijn. Onlangs gaf Lely in haar uitgave Monthly Management Magazine adviezen om het aantal 'failed milkings' te bedwingen. Onder meer het scheren van haren op de uier, het niet vaker dan tweemaal daags melken van koeien met nauw geplaatste spenen en het zuiver houden van de laser dragen bij aan een betere benutting van de robot. Een goede richtlijn is minder dan één procent 'failed milkings' per dag. Dagelijks tweemaal controleren van de attentielijst is een pre.

Capaciteit robot verhogen
right