Sitemenu

woensdag 12 augustus 2020
left
content-main-left

Nieuws

Het aantal melkveebedrijven dat met een automatisch melksysteem melkt, is in 2006 gestegen met ruim 800. Uit een inventarisatie van eind 2006 blijkt volgens het tijdschrift Zuivelzicht dat er wereldwijd 4000 bedrijven met een melkrobot melken. Het merendeel van de installaties bevindt zich in Noordwest-Europa. Vanuit vrijwel alle melkveehouderijgebieden geniet het automatisch melksysteem op dit moment de belangstelling. Met name de Scandinavische landen, Nederland, Duitsland en Frankrijk laten een sterke groei in het aantal robots zien. De meeste robotbedrijven in Nederland tellen 50 tot 120 koeien.

In 2006 ruim 800 bedrijven gestart met een melkrobot
In 2006 ruim 800 bedrijven gestart met een melkrobot
right