Sitemenu

dinsdag 13 september 2022
left
content-main-left

Nieuws

Het aandeel Nederlandse melkveehouders dat melkt met een robot is gestegen tot zes procent in 2007. Dat blijkt uit een telemarketingactie die AgriDirect jaarlijks houdt in Nederland, België en Duitsland. In 2005 was nog slechts 3,6 procent van de Nederlandse bedrijven in het bezit van een melkrobot.
Ook de investeringsplannen voor een automatisch melksysteem laten een flinke groei zien. Van alle ondervraagde veehouders met meer dan vijftig koeien geeft 3,7 procent aan plannen te hebben voor het investeren in een robot. Het blijkt dat veehouders met investeringsplannen het jaar daarop ook daadwerkelijk investeren. AgriDirect verwacht daarom dat in 2008 bijna tien procent van de veehouders met een robot melkt.
In Nederland zijn het met name de bedrijven met meer dan honderd koeien die melken met een robot. Het percentage ligt op 10,6. Voor bedrijven met vijftig tot zeventig koeien is dit 3,8 procent en voor bedrijven met zeventig tot honderd koeien 5,6 procent.
Uit het onderzoek blijkt ook dat ongeveer een vijfde van de Nederlandse veehouders van plan is te investeren in een melksysteem. 'Hiervan heeft een kwart concrete plannen voor een melkrobot', vertelt Thieu Hendriks, directeur van AgriDirect.
In Duitsland neemt de interesse voor de melkrobot af. Had in 2005 nog 1,1 procent van de veehouders plannen voor een robot, in 2007 is dit gereduceerd tot 0,3 procent. 'Waarschijnlijk zijn de extreem grote bedrijven in met name het oosten van Duitsland hier debet aan', aldus Hendriks.

2005 2005 2006 2006 2007 2007
bezit plan bezit plan bezit plan
Nederland 3,6% 1,0% 4,6% 2,6% 6,0% 3,7%
België 1,1% 0,5% 2,4% 1,1% 2,5% 1,9%
Duitsland 1,8% 1,1% 1,7% 1,1% 1,2% 0,3%

Tabel 1 - Ontwikkeling melkrobot in verschillende landen

right