Sitemenu

zaterdag 10 september 2022
left
content-main-left

Nieuws

Schaalvergroting betekent niet per se schaalvoordeel. Om arbeid beter te organiseren stelde WUR-onderzoeker Jelle Zijlstra een lijst samen met arbeidsbesparende investeringen met de daarbij behorende kosten per bespaard arbeidsuur.

Verantwoord veehouderijnetwerk 'Omgaan met medewerkers' is op zoek naar arbeidsbesparing, arbeidsefficiëntie en het rendement van investeringen. 'Om bedrijven arbeidstechnisch te optimaliseren, gaan we in het netwerk het timemanagement, de protocollen en het veemanagement in kaart brengen', vertelt netwerkvoorzitter Herrold Lammertink. 'De vraag die erop volgt "doe ik het zelf of laat ik het doen" willen we dan ook beantwoorden. Dit kan op basis van de kosten voor de investering. Wanneer de jaarkosten van de investering lager zijn dan het uurloon kan zo'n investering uit.'

Zijlstra stelde aan de hand van literatuur een lijst op voor een aantal arbeidsbesparende investeringen zodat de melkveehouder kan zien wat hem dat kost per bespaard arbeidsuur.

 

Tabel – Arbeidsbesparende investeringen en hun jaarkosten

Jaarkosten per bespaard uur € 3–4:
* kalverdrinkautomaat
Jaarkosten per bespaard uur € 12–15:
* beweegbaar voerhek
* boxenstrooier
* mestrobot
* melkstal vergroten van 2x5 naar 2x10
Jaarkosten per bespaard uur €26–34:
* melkrobot
* draaimelkstal
* melker 5x per week
* melker 10x per week
Jaarkosten per bespaard uur € 50–66:
* voerrobot
* brede maaier

 

Een melkrobot kost zo'n 30 euro per bespaard arbeidsuur
Een melkrobot kost zo'n 30 euro per bespaard arbeidsuur
right