Sitemenu

dinsdag 13 september 2022
left
content-main-left

Nieuws

Op praktijkcentrum Nij Bosma Zathe zijn de eerste ervaringen met een draadloos sensornetwerk voor metingen aan individuele koeien gepresenteerd. De Animal Sciences Group (ASG) van Wageningen UR ontwikkelt samen met Alterra een netwerk voor het online verzamelen van informatie over individuele koeien. Het sensorsysteem is in staat om de positie van koeien te lokaliseren in de wei of in de stal. Ook is te volgen of de koeien bijvoorbeeld liggen, staan of vreten. Het eerste prototype waarmee draadloos informatie van dieren kan worden verzameld, is opgebouwd in een stal en een weideperceel van Nij Bosma Zathe. De koeien zijn voorzien van een sensor met daarin hard- en software voor het meten, opslaan en verzenden van informatie over de bewegingen en houding van het dier. Deze informatie wordt één keer per minuut naar een pc verzonden voor verdere verwerking. Volgens ASG kunnen deze kengetallen gebruikt worden voor het bewaken van bijvoorbeeld de gezondheid en de vruchtbaarheid van de koe. Ook kan de informatie bijdragen aan het inzichtelijk maken van hoe veehouders landbouwhuisdieren houden.

Sensoren registreren de bewegingen en houding van een koe
Sensoren registreren de bewegingen en houding van een koe
right