Sitemenu

maandag 18 januari 2021
left
content-main-left

Nieuws

In een weiland in Weesp hebben vijftig partijen uit de voedselketen het Convenant Weidegang ondertekend. Daaronder zijn partijen als zuivelfabrieken, erfbetreders, Albert Hein en de Dierenbescherming.

Het convenant  heeft als doel om ook in de toekomst minimaal het huidige niveau van 75 procent van de koeien dat weidegang krijgt, te handhaven. Volgens het convenant zijn er veel partijen die invloed hebben op de randvoorwaarden en mogelijkheden voor weidegang en bepalen dus mede de keuze van de melkveehouder. Op initiatief van LTO Nederland en de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) hebben deze partijen zich gezamenlijk achter weidegang geschaard. 'Alle partijen laten hiermee zien dat ze niet alleen achter, maar ook vóór weidegang staan', stelde Kees Romijn, voorzitter van de vakgroep melkveehouderij van LTO tijdens de ondertekening. 'Iedere partij zal zich gaan inzetten voor meer koeien in de wei', verzekerde Romijn.

Beter Leven-keurmerk

Onder de ondertekenaars waren standorganisaties, zuivelondernemingen, erfbetreders zoals mengvoerleveranciers, fokkerijorganisaties, banken en accountants, supermarktketens, kaasverkopers, maatschappelijke organisaties, terreinbeherende organisaties, overheid en onderwijs en wetenschap. Namens de Dierenbescherming ondertekende directeur Frank Dales het convenant. 'Wij vinden 75 procent weinig ambitieus, maar begrijpen ook dat het stoppen van een trend moeilijk is. De komende tijd zullen wij in ieder geval gaan nadenken of we aan zuivelproducten van koeien in de wei het Beter Leven-keurmerk kunnen toekennen. Hiermee laten we aan consumenten zien dat het product diervriendelijk is geproduceerd en dat de consument daarvoor ook iets meer moet betalen.'

Aanspreken op verantwoordelijkheid

Volgens Piet Boer, lid van het initiatief Duurzame Zuivelketen en mede-initiatiefnemer van het conventant, zorgen de gezamenlijke afspraken ervoor dat partijen elkaar ook kunnen aanspreken op het niet voldoende behartigen van weidegang. 'Het is een uitdaging waar we elkaar voor nodig hebben, maar elkaar nu ook op de verantwoordelijkheid kunnen aanspreken. En dan zouden we bijvoorbeeld de retail kunnen aanspreken op het onvoldoende beschikbaar stellen van producten die van weidezuivel zijn gemaakt', stelde Boer desgevraagd. 'Daarnaast willen we met het convenant voorkomen dat er een verplichting voor weidegang komt . Door veehouders voor wie weidegang mogelijk is te stimuleren, willen we verplichting voor wie het echt niet lukt voorkomen.'

NAJK ondertekent niet

De behartiger van de belangen van jongeren, het NAJK, ondertekent het convenant niet. Het gemis van duidelijke afspraken en het opzetten van een actieve rol voor elke partner in het convenant heeft NAJK dit doen besluiten.

Convenant Weidegang wil ook in de toekomst minimaal 75 procent weidegang
Convenant Weidegang wil ook in de toekomst minimaal 75 procent weidegang

Net als in veel gevallen is

Net als in veel gevallen is ook hier weer één partij verstandig: het NAJK.

why ???

Waarom willen we al die koeien buiten ? Voor onze bejaarde burger als, die met een paar dagen mooi weer aan het fietsen is !!!! Laat die er dan ook extra voor betalen. Maar nee, onze groot winkel bedrijven melken zelf de boeren uit. En alle winkel ketens uit het buitenland, hebben die weide melk, nee, gewoon goedkope rotzooi in de winkel. En dat kopen ze toch, proeven het verschil niet meer tussen echte melk en de duitse afgekeurde rotzooi. Melk die 4 weken goed blijft, is dat echte melk !!

melk is een mooi produkt

maar je moet het niet doen voorkomen dat weidemelk anders smaakt dat slaat nergens op bij cono in de beemster hebben ze daar al een heel goed programma voor cairing dairy dit is t wiel opnieuw uitvinden

binnenmelk

Onze koeien staan jaarrond op stal. werkt makkelijk en plezierig. Aan de koeien is niks te zien 10.000 kg gem. 365dgn, 1.6 ins voor dracht, 375 dgn tkt, 15% afvoer van de koeien. Jammer van LTO dat ze zich hier zo hard voor inzetten, heb vandaag het lidmaatschap maar op gezegd.

Niks mis mee als de burger

Niks mis mee als de burger hier meer voor wil betalen is er niks mis mee. Net als biologische moet ook gewoon meer voor worden betaald! En dan snap ik ook echt niet waarom er mensen op tegen zijn????

convenant weidegang

Als LTO dit initiatief neemt zonder overleg met de leden zeggen wij ook ons lidmaatschap op.Dit initiatief van LTO vereist volgens ons een open discussie met de leden die duidelijk is aangekondigd.Wij hebben daar nooit iets over vernomen.

weidegang

lto is al jaren geleden het kontakt met de achterban verloren maar dat hebben ze zelf nog steeds niet door. ze hobbelen maar een beetje achter die dierenclubjes aan en kunnen alleen maar ja-knikken.

consument

Ik heb het idee dat veel boeren het contact met de consument verloren zijn (of misschien wel nooit gehad hebben, vaste melkprijzen van de afgelopen 30 jaar bevorderen natuurlijk niet echt een contact met een afnemer, het maakt toch nix uit, je koopt quotum en dan krijg je vanzelf je melkgeld wel.) Er gaat veel veranderen de komende paar jaar, gelukkig snapt de leiding van LTO en RFC er meer van dan de boeren die hier een reaktie geven.

burger geen consument

de burger wil koeien in het land maar als ze in de winkel staan zijn ze dat weer vergeten en knallen als consument het goedkoopste stuk kaas en pak melk in de winkelkar.koeien in de wei heeft daarom geen enkele zin om de consument te paaien.

linkse regering

Veel succes met deze standpunten als we vanaf september een veel linksere regering hebben, aangevoerd door de heren Roemer en Samson. Deze mannen (en al hun kiezers) zijn niet zo dol op altijd maar groter ten koste van alles argumenten. Dit is economie van de vorige eeuw, om in een dicht bevolkt (en dus duur land) als Nederland iets arbeidsintensiefs als boeren vol te kunnen houden moet je echt iets slimmers bedenken, meer marge per liter dus. Als dat niet lukt is het over 10-20 jaar einde verhaal denk ik (net als bij de varkens nu al het geval is).

Kunstmatig voedselpaket

Als ik het met 50 koeien kon verdienen ging ik echt geen 100 koeien melken. Met andere woorden: zolang de voedsel prijzen kunstmatig laag worden gehouden moet ik meer koeien melken om te blijven bestaan. Het is tenslotte toch te gek dat er in de winkel meer word betaald voor een fles water dan voor een gelijke fles melk.

Als we als sector willen dat

Als we als sector willen dat het imago van de melkveehouderij goed blijft, dan denk ik dat het goed is om weidegang toe te passen. Ik lees hier allemaal mensen die lopen te foeteren op alle nadelen van weidegang, maar de voordelen zijn er zoveel meer!! We willen toch niet in dezelfde situatie belanden als de varkenshouderij, waar de prijzen steeds verder dalen en de consument het vlees niet meer koopt omdat de beesten volgens hen niet diervriendelijk genoeg gehouden worden?! Hier zou ook de uitspraak 'de klant is koning'passen. Wat de klant wil, dat lever jij. En dan heb je toekomst in de melkveehouderij. Dat veel consumenten geneigd zijn om de goedkoopste producten te pakken kun je oplossen door met supermarkten deals te sluiten om alleen nog maar weidegangproducten aan te bieden. Als iedereen er in mee gaat kun je een hoop bereiken. En wanneer de prijs dan echt wat omhoog gaat, dan heb je ook weer minder koeien nodig om te kunnen overleven. Burger blij, wij blij. Dan zijn we weer echt boer en geen computermensen.
right