Sitemenu

dinsdag 2 maart 2021
left
content-main-left

Nieuws

De voormalige praktijkschool van PTC+ in Oenkerk zal in een nieuwe, commerciële opzet blijven bestaan als agrarisch trainingscentrum.

Het melkveebedrijf in Oenkerk met 170 koeien is door onderwijsinstelling Aeres Groep verkocht aan de Friese agrarisch ondernemer Rinse Kootstra, die het bedrijf commercieel gaat exploiteren. De trainingsfaciliteiten zullen echter blijven. Praktijkopleider PTC+ huurt de faciliteiten die nodig zijn voor trainingsprogramma’s terug.

PTC+ gaat in Oenkerk door met een kleine groep trainers in vaste dienst. De logeergebouwen die bij het complex horen blijven ter beschikking van het onderwijs en worden in de toekomst gemoderniseerd om ook breder te worden ingezet.

Coöperatie voor kennisoverdracht

De nieuwe eigenaar Kootstra wil het bedrijf ook in de toekomst zeker stellen voor overdracht van kennis en kunde aan melkveehouders. Daarom wordt de onderneming het komende jaar ondergebracht in een nog op te richten coöperatie.

De praktijkschool in Oenkerk blijft haar trainingsfaciliteiten behouden
De praktijkschool in Oenkerk blijft haar trainingsfaciliteiten behouden
right