Sitemenu

dinsdag 2 maart 2021
left
content-main-left

Nieuws

Uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat in de Nederlandse landbouw het aandeel gezinsarbeid steeds verder afneemt. Op melkveebedrijven is die daling echter heel klein.

Het aandeel gezinsarbeid daalt op alle typen landbouwbedrijven. Het totale aandeel is 56 procent, dat was in 2000 nog 66 procent. Op de graasdierbedrijven, waartoe ook melkveebedrijven behoren, is het aandeel gezinsarbeid nog altijd het grootst met 86 procent. Op tuinbouwbedrijven is dit aandeel het laagst met 19 procent. Op tuinbouwbedrijven is ook de daling ten opzichte van 2011 het grootst, 14 procent. Op akkerbouwbedrijven en graasdierbedrijven is de afname ten opzichte van 2011 het kleinst, de daling is respectievelijk 2 en 3 procent.

Arbeidsvolume landbouw daalt

Het totale arbeidsvolume in de landbouw is afgelopen jaar gedaald met 3 procent. Ten opzichte van 2000 daalde het totale arbeidsvolume met een kwart.

Op melkveebedrijven blijft gezinsarbeid het belangrijkst
Op melkveebedrijven blijft gezinsarbeid het belangrijkst
right