Sitemenu

maandag 12 september 2022
left
content-main-left

Nieuws

Duizenden melkveehouders zijn maandag en dinsdag in Brussel om actie te voeren tegen de lage melkprijzen.

De actievoerders reizen maandag in colonne, per tractor en met bussen naar het Europees Parlement. Deze week worden daar besluiten genomen over de hervorming van het gemeenschappelijk landbouwbeleid. Brussel waarschuwt vandaag voor zware verkeersoverlast.

Het protest is georganiseerd door de Europese bond van melkveehouders (EMB). De Nederlandse afdeling van de EMB, de Dutch Dairymen Board (DDB) en de Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV), nemen ook deel. Voorzitter van de NMV Dirk Jan Schoonman: 'We willen de politiek nogmaals vragen om een ander systeem dan de volledig vrije zuivelmarkt die ons na 2015 staat te wachten. We hebben in de varkenshouderijsector gezien dat een vrijemarktsysteem volledig uit de klauwen kan lopen.'

Minder steun voor liberalisatie

Volgens Schoonman steunen steeds minder politici de liberalisatie van de zuivelmarkt. 'Bij de laatste stemming over afschaffing van het melkquotum was in de Landbouwraad van het Europees Parlement nog slechts een krappe meerderheid, 18 tegen 17 stemmen, hier vóór', aldus Schoonman. 'Dat geeft aan dat steeds meer politici twijfelen aan het goede verloop van een vrije zuivelmarkt.'

Lobbyen voor behoud van de oude quoteringsregeling is volgens Schoonman niet het doel van de demonstratie. 'Wij pleiten voor het inroepen van een monitoringsinstituut dat in Europa vraag en aanbod van melk flexibel op elkaar kan stemmen. Zo kunnen we samen zorgen voor een kostendekkende melkprijs voor melkveehouders in Europa.'

1000 tractoren

Maandag worden rond 13.00 uur 1000 tractoren in Brussel verwacht. Vanuit Nederland nemen volgens Schoonman circa 80 melkveehouders met tien tractoren deel. Vanuit Duitsland worden honderden tractoren en cira 1000 melkveehouders verwacht. 'Ook komen er twee bussen melkveehouders uit Polen en twee bussen uit Italië. We verwachten in totaal circa 2000 tot 3000 melkveehouders.'

Maatschappelijke organisaties

Voor het tweedaagse protest is een uitgebreid programma opgezet. Vanavond vinden er in Brussel in een grote tent voor het Europees Parlement discussies plaats met diverse Europarlementariërs en leden van de Europese Commissie. Schoonman: 'Op dinsdag is er een bijeenkomst waarbij ook maatschappelijke organisaties als Oxfam Novib en Greenpeace betrokken zijn, om samen te praten over het feit dat het komende landbouwbeleid echt niet kan.'

De EMB pleit voor een monitoringsinstituut voor het afstemmen van vraag en aanbod van melk
De EMB pleit voor een monitoringsinstituut voor het afstemmen van vraag en aanbod van melk

En maar hopen dat het iets oplevert

Hoop, dat is het woord dat door mijn hoofd gaat. Hopelijk een zekerheid voor de toekomstige melkveedrijven.

Waar zit het verstand?

Als ik de beelden van de protest actie zie dan denk ik toch; hoe overtuigend zou dit nu overkomen? Een hele colonne redelijk nieuwe trekker met een gemiddelde nieuwwaarde van +- €70.000,-. En dan maar zeuren! Net of burgers en politici dit niet zien?! Nee als je dan echt actie wilt voeren ga dan met je afschreven cabriolet trekker daar staan.

een nieuwe trekker wil niet

een nieuwe trekker wil niet zeggen dat hij betaald is en dat de boer geen schuld heeft en geen financiele problemen. en het verschil tussen een nieuwe en een oude trekker is qua jaarlijkse kosten niet eens zo groot een oude repareren laten is ook ongeloofelijk duur.

Juist, helemaal mee eens Roy.

Juist, helemaal mee eens Roy. Met melk spuiten lijkt me trouwens ook geen goed idee van actie voeren. Krijg je niet veel begrip mee denk ik. Niet van mij in elk geval, werkt alleen maar averechts.

Imago

Daar gaat het goede imago van de melkveehouders

?????

wij zijn boeren en boeren prosteren zo. Bij de staking van een autobedrijf steken ze wel een auto in brand, welke indruk geeft dat? Roy, bij jij wel landbouwer?

Toch klopt het niet

Een jaar of tien geleden wou het personeel van Dairy foods staken en toen is dat niet doorgegaan omdat je dan melk in de kolk moest laten lopen. Er waren toen boeren met het schuim op de bek want eten weg gooien hoort niet. Klopt. Korter geleden wouden de communisten van S Keimpena niet leveren en goten ze de melk zelf weg. Weer met het schuim op de bek.
right