Sitemenu

zondag 24 januari 2021
left
content-main-left

Nieuws

Ruim 73 procent van de Nederlandse leden-melkveehouders van FrieslandCampina is van plan om hun koeien dit jaar in de wei te laten grazen.

Van de leden kiest bijna acht procent voor deelweidegang. Daarmee komt het totaal aantal leden dat van plan is om mee te doen aan weidegang op 81 procent.

Peiling

De cijfers komen naar voren in een peiling van FrieslandCampina onder haar leden. Volgens de zuivelproducent is het aantal Nederlandse leden dat zegt deel te nemen aan weidegang gestegen met 1,4 procent ten opzichte van 2011. Van de Duitse leden laat 81,8 procent weten voor weidegang te kiezen, ten opzichte van 74 procent in 2011.

Van alle leden van FrieslandCampina kiest 14,4 procent ervoor om de koeien op stal te laten om uiteenlopende redenen. In Nederland 15,0 procent, Duitsland 7,3 procent en België 23,3 procent.

Weidegangpremie

FrieslandCampina stimuleert weidegang door middel van een weidegangpremie. De premie bedraagt 0,50 euro per 100 kg melk. Om de toeslag te ontvangen, moet een melkveehouder zijn melkkoeien gedurende minimaal 120 dagen per jaar, ten minste zes uur per dag in de wei laten grazen. Ook is er een regeling ontworpen voor deelweidegang, waarbij de veehouder een kwart van de op het bedrijf aanwezige koeien minimaal 120 dagen per jaar in de wei laat grazen.

FrieslandCampina heeft een regeling voor weidegang en deelweidegang
FrieslandCampina heeft een regeling voor weidegang en deelweidegang

hoeveel procent van de koeien

hoeveel procent van de koeien gaat het hierover?vind ik interessanter dan het percentage veehouders. ik doe een schatting van 25 procent als ik hier in de buurt kijk

73%

ben ik weidegang gaan toepassen in kombinatie met melkrobotjes,zegt frica-dude dat dit geen weidegang is. hoezo niet? de koeien kunnen vanaf 7uur via de robot naar buiten en als ze de robot allemaal gepasseerd zijn haal ik ze om 13uur weer op waarna ze via de robot opnieuw naar buiten kunnen om daarna pas om 19uur weer opgehaald te worden. als dit geen weidegang is stop ik er direkt weer mee.

klopt dit verhaal wel?

Drie kwart van de veehouders is hoeveel% van de koeien? Gevoelsmatig kan dit bijna niet waar zijn. Als al driekwart van de veehouders weidegang toepast waarom wordt er dan nog zo'n hot item van gemaakt door friesland-campina???? BTW voor zo'n fooitje nog weidegang toepassen, laat me niet lachen!

Ik verwacht binnen kort een

Ik verwacht binnen kort een grote opstand van de veehouders die in de toekomst 75% van de melk gaan leveren aan Campina en tevens in de toekomst de LTO gaan betalen. Het huidige beleid van beide organinaties wordt bepaald voor deeltijd en afbouwende boeren. Die hebben heel andere belangen dan een veehouder die 24/7/365 verantwoordelijk is voor zijn koeien.

Niet klagen, je kunt ook

Niet klagen, je kunt ook overstappen!

Verzopen lage landen

Triest! 75% van de koeien die verzuipen in de weide. En dit omdat de consument het ZOU MOETEN willen. Ben al blij dat FC het niet verplicht, want de meerprijs van de melk dekt in geen geval de kostprijs en het productieverlies! Maar waarschijnlijk ben ik niet lang genoeg naar school geweest?

weiden

mee eens bertus

Productieverlies, meer

Productieverlies, meer abortus, blauwtong, salmonella, etz, etz allemaal nadelen aan weiden. Een voordeel is er ook voor de boeren die de stal niet goed voor elkaar hebben. Die staan te springen om de koeien er zomers uit te doen. Maar de boeren die alles op de rit hebben, ja, die zeggen als wij de koeien binnen houden hebben we minder problemen met de koeien en de koeien hebben minder problemen met hun eigen gezondheid. En dan is er de burger nog, deze word door verkeerde reclame/marketing beinvloed. Neem nou een partij voor de dieren, petje af hoe deze partij een standpunt als plofkip zo door nederland kan laten razen dat er al een aantal grote jongens gestopt zijn met deze plof kip. Laat de burger zien hoe goed de stallen van tegenwoordig zijn. Wanneer er met deze luxe stal de deur naar buiten open is zien we wat de koe wil.

weidegang

Ik ben journalist van de Volkskrant en bezig met een onderzoek naar het nut van weidegang van koeien. Ik kan genoeg rapporten vinden van dierenorganisaties die pleiten vóór weidegang. Maar ik ben ook erg geïnteresseerd in de argumenten van tegenstanders. U lijkt me een veehouder die zijn koeien met overtuiging en argumenten op stal houdt. Mag ik een keer bij u langs komen om daarover te praten? Groet, Mac van Dinther

weidegang

Ik was vergeten erbij te vermelden hoe u mij kunt bereiken. Dat is via macvandinther@gmail.com of 0655783148

Doe open dan.....

Nou J.T. dan moet jij de deur van de stal maar eens open doen en weg gaan, wedden dat al je koeien buiten lopen als je terug komt!

@ Frans, vorig jaar

@ Frans, vorig jaar geprobeert maar ze gingen niet. Zelf na 3 weken gedwongen naar buiten jagen gingen ze na deze periode niet naar buiten.

als wij de koeien na het

als wij de koeien na het melken niet naar buiten doen staan ze heel de dag voor het hek te loeien je kan het beste voer voor het voer hek draaien er is er geen een die keert en in het voerhek gaat staan ze vinden het heerlijk om buiten te staan ze willen echt niks liever.

Dan wordt het tijd om maar

Dan wordt het tijd om maar eens een nieuwe comfortabele stal bouwen, dan is dat geloei voor het hek zo over.
right