Sitemenu

vrijdag 5 maart 2021
left
content-main-left

Nieuws

Jonge boeren en tuinders kiezen niet automatisch voor schaalvergroting. Ondernemerschap en een gezonde bedrijfsvoering staan volgens hen voorop.

Dat concludeert het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) uit verschillende bijeenkomsten die zij in de afgelopen maand organiseerde. Tijdens deze bijeenkomsten gingen NAJK-leden met elkaar en met politici, milieuorganisaties en het bedrijfsleven de maatschappelijke discussie aan over schaalvergroting.

Uit de discussies kwam naar voren dat bedrijven volgens agrarische jongeren moeten kunnen groeien. Maar niet overal in Nederland. Verdere schaalvergroting moet plaatsvinden waar plek is; in dunbevolkte gebieden of op bedrijventerreinen. Ondernemerschap en een gezonde bedrijfsvoering gaan volgens de NAJK-achterban echter voor schaalvergroting.

Grenzen stellen aan omvang onnodig

NAJK denkt dat het voor het behoud van het maatschappelijk draagvlak onnodig is om grenzen te stellen aan de omvang van agrarische bedrijven. Vooral de transparantie in de sector is belangrijk, aldus de NAJK-jongeren. De consument moet kunnen zien wat er gebeurt op een boerenbedrijf.

Een grens aan de omvang van stallen is volgens het NAJK onnodig
Een grens aan de omvang van stallen is volgens het NAJK onnodig
right