Sitemenu

donderdag 3 december 2020
left
content-main-left

Nieuws

Het Europees nitraatcomité heeft groen licht gegeven voor de Vlaamse derogatieaanvraag. Met het gunstige advies van het nitraatcomité kan de Europese Commissie de derogatie-aanvraag definitief goedkeuren. Door de derogatie kan er onder strikte voorwaarden meer dierlijke mest gebruikt worden.

Na de striktere bemestingsnormen in het nieuwe mestactieplan MAP 4 biedt het behalen van Vlaamse derogatie extra mogelijkheden voor mestafzet.

In 2010 maakten 3100 bedrijven gebruik van de derogatieregeling voor een totaal areaal van 83.500 hectare. Dat betekende extra plaatstingsruimte voor 6,5 miljoen kg stikstof uit dierlijke mest.

Kleine wijzigingen

De huidige voorwaarden verschillen in inhoud van de vorige derogatie. Zo moet minstens twee derde van de derogatiemest toegediend worden vóór 31 mei in plaats van 15 mei bij de vorige derogatie.

Wat het graslandbeheer op derogatiebedrijven betreft, zijn er eveneens enkele kleine wijzigingen. Zo mag grasland enkel gescheurd worden vanaf 15 februari tot en met 31 mei, met uitzondering van de polders, waar dat tot en met 14 september mag. Na scheuren moet er binnen twee weken een gewas gezaaid worden met een normale stikstofbehoefte.

De Mestbank brengt in de eerste helft van juni extra informatie uit over de exacte inhoud van de derogatie.

Goedkeuring Vlaamse derogatie betekent extra plaatsingsruimte dierlijke mest
Goedkeuring Vlaamse derogatie betekent extra plaatsingsruimte dierlijke mest
right