Sitemenu

zaterdag 10 september 2022
left
content-main-left

Nieuws

Provincie Overijssel heeft een kansenkaart bio-energie gemaakt. Op deze kaart is te zien waar in de provincie kansen zijn voor de bouw van een vergister van biomassa.

Met bio-energie wil Overijssel een reductie van 1140 kiloton CO2 realiseren. Dat kan met vijftig tot honderd bio-energie-installaties in de provincie. Op dit moment zijn er tien in gebruik en vijf in aanbouw.

Rendabele locaties op kansenkaart

De kansenkaart bio-energie toont gegevens die nodig zijn om de meest rendabele locatie voor een vergister te vinden. Dit zijn gegevens over de huidige en geplande vergistingsinstallaties. Ook staan de gebieden of locaties aangegeven waar mest, reststromen uit de voedingsindustrie of slib van de afvalwaterzuiveringen vrijkomen. Daarnaast staan op de kaart afzetmogelijkheden voor biogas of warmte en waar de aardgasleidingen lopen om het biogas eventueel in te voeden. Eveneens vermeldt de kaart de geplande nieuwbouwwijken en nieuwe industrieterreinen waar het biogas gebruikt kan worden.

Toolkit bio-energie

Om het initiatiefnemers makkelijker te maken, heeft de provincie ook een toolkit bio-energie ontwikkeld. Deze toolkit toont schematisch welke stappen een initiatiefnemer moet zetten als hij een vergister wil bouwen.

Met zo'n honderd biogasinstallaties wil provincie Overijssel CO2-reductie realiseren
Met zo'n honderd biogasinstallaties wil provincie Overijssel CO2-reductie realiseren
right