Sitemenu

zondag 11 september 2022
left
content-main-left

Nieuws

Veel melkveehouders vinden het redelijk dat aan grootschalige melkveebedrijven strengere eisen ten aanzien van milieu en dierwelzijn worden gesteld. Bijna de helft van de deelnemers aan de discussiebijeenkomst 'Maatschappelijke inpassing van grootschalige melkveehouderij', die het praktijnetwerk miljoenenondernemers van DLV onlangs organiseerde, geeft dat aan.

Om draagvlak voor grootschalige bedrijven te creëren en te behouden is het vooral voor grote bedrijven van belang
om verantwoord te ondernemen, stellen de melkveehouders. Ruim driekwart van de deelnemers vindt niet dat het huidige imagoprobleem van ‘grootschalige veehouderij’, zoals de megastallendiscussie, te wijten is aan de ondernemers zelf.

Goede inpassing van grootschalige melkveebedrijven mogelijk

Er is nu vaak al meer mogelijk voor een goede inpassing van grootschalige melkveebedrijven dan wordt gedacht. Dat is de conclusie van de bijeenkomst. Belangrijke aspecten hierbij zijn het eigen initiatief van de ondernemer, de bereidwilligheid van provincie en gemeente om mee te denken en een goede communicatie in combinatie met een maatschappelijk bewuste wijze van ondernemen.

'Imagoprobleem in de grootschalige veehouderij niet te wijten aan ondernemers zelf'
'Imagoprobleem in de grootschalige veehouderij niet te wijten aan ondernemers zelf'
right