Sitemenu

zaterdag 10 september 2022
left
content-main-left

Nieuws

Wageningen UR Livestock Research sluit mogelijk vier melkveeproefboerderijen in de periode 2010-2012.Twee proefboerderijen, een voor varkenshouderij en een voor melkveehouderij, blijven over met daarnaast een projectgebonden proefboerderij. In het voorjaar van 2010 neemt de raad van bestuur van WUR hierover een besluit.

Voor de melkveehouderijsector worden proefboederij Nij Bosma Zathe en proefboerderij Waiboerhoeve samengevoegd tot Nij Waiboerhoeve in Leeuwarden. De Waiboerhoeve in Lelystad wordt gesloten, evenals de proefboerderijen Cranendonck, Zegveld en Aver Heino. WUR verkent samen met de provincies Utrecht, Zuid-Holland, Noord-Holland en de provincies Overijssel en Gelderland de mogelijkheden tot omvorming van Zegveld en Aver Heino tot kenniscentrum voor het veenweidegebied c.q. de rurale vallei.

Praktijkonderzoek buitenshuis

De reden tot sluiting is de veranderende positie van de proefboerderijen. Praktijkonderzoek vindt steeds vaker plaats binnen netwerken en er is minder behoefte aan de demonstratiefunctie. Een proefboerderij heeft voor Wageningen UR vooral waarde als deze zich richt op onderzoek en daaraan gekoppeld onderwijs.

De Marke blijft

Proefboerderij De Marke voor de melkveehouderij in Hengelo blijft in werking. Hier lopen langjarige onderzoeksprogramma’s rond een unieke meetreeks van nutriënten- en energiekringlopen binnen een gemengd melkvee- en akkerbouwbedrijf. Bovendien is de opdrachtenportefeuille voor deze proefboerderij goed gevuld.

Proefboerderij Aver Heino wordt omgevormd tot kenniscentrum rurale vallei
Proefboerderij Aver Heino wordt omgevormd tot kenniscentrum rurale vallei
right