Sitemenu

vrijdag 18 juni 2021
left
content-main-left

Nieuws

Netwerk boerENbuur wil doorgroeien tot een energiecoöperatie die via het net stroom levert aan huishoudens. Vijftien boeren uit een pilotproject zijn inmiddels klimaatneutraal door zonnepanelen op hun schuren en staldaken, gefinancierd door burgers.

De vijftien boeren uit het pilotproject konden met voorfinanciering van burgers binnen de SDE-regeling maximaal twintig zonnepanelen op hun dak leggen. 'Op dertien van de vijftien daken liggen voor het einde van het jaar deze twintig panelen', zegt projectleider Anne Stijkel. 'Op de andere twee daken niet. Dat komt door de nieuwigheid van het concept.'

Volledig bedekt met panelen

Stijkel wil een quantumsprong maken om zo aan het net te kunnen leveren. Als eerste wil zij de daken van de nu al ingestapte boeren helemaal vol leggen. Zij licht het nieuwe concept toe: 'Burgers financieren de panelen mee, in ruil waarvoor zij groene stroom en een financieel voordeel krijgen.' Om door te kunnen groeien heeft Stijkel nog sponsoren nodig; hiervoor denkt zij aan provinciale overheden en de private sector. Iedere melkveehouder die geïnteresseerd is, kan instappen in het project.

Dankzij zonne-energie zijn vijftien boeren klimaatneutraal
Dankzij zonne-energie zijn vijftien boeren klimaatneutraal
right