Sitemenu

woensdag 1 december 2021
left
content-main-left

Nieuws

'De meest monsterlijke fabriekshallen worden in het landschap neergezet,' vindt Han Lörzing, adviseur ruimtelijke kwaliteit voor de provincie Utrecht. 'De overheid heeft een voorbeeldfunctie en zij heeft de rol van toezichthouder bij de bouw van stallen en schuren in het landschap.'

Lörzing, die eveneens onderzoeker bij het Planbureau voor de Leefomgeving en docent aan de Technische Universiteit Eindhoven is, zegt in het blad van het ministerie van LNV Kien dat 'de boerenbevolking, die ooit prachtige streekboerderijen bouwde, nu de meest monsterlijke fabriekshallen heeft neergezet'. Hij zou graag zien dat er meer rekening wordt gehouden met de vormgeving en de impact op het landschap. Lörzing geeft aan: 'Ik wil een trotse, zelfbewuste landbouwschuur zien, zoals die een eeuw of twee eeuwen geleden ook gebouwd werd.' De overheid kan volgens Lörzing innovaties stimuleren en kennis delen. 'Bijvoorbeeld door zelf een schuur te bouwen.' Hij denkt dat het bedrijfsleven zelf niet in staat is om variëteit in het landschap te krijgen.

'Overheid moet zelf schuren bouwen'
'Overheid moet zelf schuren bouwen'
right