Sitemenu

zondag 11 september 2022
left
content-main-left

Nieuws

Na een meting blijkt dat er meer grond is geworven en ingericht voor de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en voor Recreatie om de Stad (RodS) dan eerder aan de Tweede Kamer is gemeld. Daarom wordt er nu gecorrigeerd voor het resterende aantal te verwerven en in te richten hectaren.

De restanttaakstelling voor de EHS is nu voor de verwerving 1225 hectare lager en voor de inrichting ruim 7000 hectare lager dan gemeld aan de Kamer. Voor RodS werd een kleine 200 hectare te veel geworven. Dat blijkt uit het project 'Nulmeting op Kaart' van het ministerie LNV.

Om goed te bepalen hoe groot de exacte opgave is die de provincies moeten realiseren, was duidelijkheid over de beginsituatie op 1 januari 2007 van belang. Deze beginsituatie is in het eindrapport 'Nulmeting op Kaart' definitief vastgesteld. De totale oppervlakte voor de EHS bedraagt 728.500 hectare en voor RodS 14.563 hectare.

Restanttaakstelling inrichting EHS ruim 7000 hectare minder dan gedacht
Restanttaakstelling inrichting EHS ruim 7000 hectare minder dan gedacht
right