Sitemenu

zaterdag 10 september 2022
left
content-main-left

Nieuws

De weidevogelboerderij en samenwerking van vier bedrijven in extensivering zijn de twee mogelijkheden van weidevogelbeheer die melkveehouders het meest aanspreken. Dat blijkt uit het rapport ‘Effectief weidevogelbeheer op moderne melkveebedrijven’.

Wageningen UR werkte met melkveehouders samen om van innovatieve ideeën tot praktisch uitvoerbare plannen te komen. Hoewel veel melkveehouders beseffen dat de omvorming tot weidevogelboerderij het meest wenselijk is voor de weidevogel, verwachten zij dat dat een aderlating zal zijn voor hun financiële situatie. Daarom kiezen de meeste veehouders uiteindelijk voor ‘samen 20 ha extensief’ of ‘extensivering via intensivering’. Bovendien belemmeren deze laatste twee ideeën de veehouders niet in hun bedrijfsvoering. In het rapport worden ook enkele ideeën naar voren gebracht die mogelijk later nog tot projectplannen leiden, namelijk: de weidevogelacademie voor uitwisseling van kennis over weidevogelbeheer, het effect van mestsoorten en het type bemesting op de weidevogel(overleving) en predatorbeheer.

Weidevogelboerderij en extensiveren spreken melkveehouders het meeste aan
Weidevogelboerderij en extensiveren spreken melkveehouders het meeste aan
right