Sitemenu

zondag 9 mei 2021
left
content-main-left

Nieuws

In 2006 startte de Vlaamse overheid met een elektronisch loket (e-loket) op het internet voor de landbouw. Op het e-loket kunnen landbouwers hun persoonlijke gegevens raadplegen, zoals onder andere het zoogkoeienquotum en de toeslagrechten. Het e-loket is ook interactief: zo kunnen via deze elektronische weg de verzamelaanvraag en de premieaanvraag voor zoogkoeien ingediend worden. In de loop van 2008 zal het ook mogelijk worden om landbouwpercelen grafisch in te tekenen en in de loop van 2009 zullen landbouwers ook de mogelijkheid krijgen om aan premiesimulatie te doen. De website is een beveiligde website zodat de privacy gerespecteerd blijft. Momenteel maken al zo'n 4500 veehouderijbedrijven (melk- en vleesvee) gebruik van het e-loket, al dan niet via hun bedrijfsconsulent.
Om de voordelen en het gebruiksgemak van het e-loket door de landbouwers te laten ontdekken gaat op 22 februari eerstkomende een "oefen e-loket" de lucht in.

Landbouw e-loket: oefendemo beschikbaar vanaf 22 februari
right