Sitemenu

zondag 11 september 2022
left
content-main-left

Nieuws

Meer dan acht Vlamingen op tien vinden dat Vlaanderen in de toekomst nog een eigen land- en tuinbouw nodig heeft. Dat blijkt een uit Dimarso-enqu?te in opdracht van Boerenbond.
Maar de boeren en tuinders zullen volgens diezelfde enqu?te de komende jaren extra milieu-inspanningen moeten leveren om geen onherstelbare schade aan te richten aan het leefmilieu. Uit het onderzoek blijkt dat Vlaanderen een innovatieve en economisch rendabele land- en tuinbouw wenst. Ruim zeventig procent van de respondenten vindt dat de agrarische bedrijven - mits respect voor de wetgeving - onbeperkt moeten kunnen groeien om mee te kunnen op de wereldmarkt. Evenveel mensen vinden dat boeren op zoek moeten gaan naar nieuwe toepassingen zoals energieteelten en dat Vlaanderen aan de spits moet staan van nieuwe biotechnologische toepassingen in de land- en tuinbouw. 70,4 procent van de Vlamingen zegt bereid te zijn een meerprijs te betalen voor de kwaliteitscontroles op land- en tuinbouwproducten. Nagenoeg evenveel Vlamingen zijn van oordeel dat de landbouwsubsidies intact moeten blijven. Opvallend is dat 43,9 procent van de respondenten zelfs bereid is meer belastingen te betalen voor boeren die zich extra inzetten voor landschapsonderhoud en het onderhoud van groenzones. Ruim zeven Vlamingen op tien vinden dat landbouwers in de toekomst meer rechtstreeks aan consumenten moeten verkopen.
(naar: Vilt)

right