Sitemenu

donderdag 11 augustus 2022
left
content-main-left

Nieuws

Schothorst Feed Research en melkpoederfabrikant Sloten BV zijn een gezamenlijk onderzoek gestart naar het effect van voeding van jonge kalveren op de melkgift op latere leeftijd.

‘Diverse studies tonen aan dat kalveren die de eerste acht levensweken ruim gevoerd werden met een verhoogde concentratie van nutriënten, een betere groei en ontwikkeling doormaakten en meer melkvormende cellen in de uier ontwikkelden’, vertelt Piet van der Aar, directeur Research bij Schothorst Feed Research.

Volgens de literatuur leidt iedere gram extra groei in de eerste acht levensweken tot één tot drie liter meer melk in de eerste lactatie. Dit wordt in de periode na het spenen niet meer gehaald.

Nieuw inzicht in kalveropfok

‘De periode voor het spenen lijkt in belangrijke mate te bepalen hoe genen op latere leeftijd tot uiting komen’, aldus Van der Aar. ‘Dit leidt tot geheel nieuwe inzichten over de voeding in de eerste levensfase van een kalf, die waarschijnlijk belangrijker is dan we eerder dachten.’

Faciliteiten voor 80 kalveren

Voor het onderzoek van beide partijen, dat tenminste vijf jaar zal duren, realiseerde Schothorst Feed Research op haar locatie in Lelystad faciliteiten voor de huisvesting van 80 kalveren in verschillende leeftijdsgroepen. De onderzoeksresultaten moeten uiteindelijk leiden tot concrete opfok- en voerprogramma's voor de eerste levensweken.

De periode voor het spenen draagt bij aan hoe genen later tot uiting komen
De periode voor het spenen draagt bij aan hoe genen later tot uiting komen

ook zonder die cijfers wisten we dat al

grappig dat dit als een soort nieuwtje wordt gebracht maar immers ook zonder die cijfermatige benadering wisten boeren al heel lang, dat verzorging van jongvee vanaf de geboorte van groot belang is ook voor de ontwikkeling van eerst niet waarneembare onderdelen
right