Sitemenu

woensdag 10 augustus 2022
left
content-main-left

Nieuws

Voor het welzijn van de koe in de stal zijn factoren als type stal, stalinrichting, afstelling van boxen en de veehouder belangrijker dan het type strooisel. Het type strooisel is ook geen verklaring voor verschillen in melkkwaliteit.

Onderzoekers van Wageningen Universiteit bekeken op 36 melkveebedrijven (gangbaar en biologisch) met verschillende strooisels en inrichtingen het welzijn van de koeien. Ze keken naar vuilheid van de koeien, huidbeschadigingen en snelheid van liggen. Daarnaast keken ze naar melkkwaliteit, waaronder zware metalen.

Koper

In boxcompost is het aandeel zware metalen hoger dan in paardenmest, stro en zaagsel. Dat zorgt ook voor de hoogste gehalten in koper in de melk. Opvallend is dat de kopergehalten in de melk bij alle strooiseltypen hoger zijn dan uit andere onderzoeken.
Verschillen in tankcelgetal waren in dit onderzoek niet te verklaren door type strooisel.

Schoon in paardenmest

De verschillen tussen de bedrijven waren groot en niet afhankelijk van soort strooisel. Koeien in een potstal waren smeriger dan koeien in de gemiddelde ligboxenstal. Het schoonst waren dieren in ligboxen met paardenmest of een compost-zaagsel-mengsel. Ook bij de snelheid van liggen was het type strooisel niet van belang.

Koeien in potstallen zijn smeriger dan in ligboxenstallen, constateert Wageningen Universiteit
Koeien in potstallen zijn smeriger dan in ligboxenstallen, constateert Wageningen Universiteit
right