Sitemenu

zondag 11 september 2022
left
content-main-left

Nieuws

Vier West-Friese veehouders gaan de samenstelling van de lucht onder de emissiearme vloer in hun stal laten onderzoeken in een praktijknetwerk.

Om de ammoniakemissie laag te houden, hebben de vier veehouders een dichte vloer in hun vrijekeuzestallen, die allemaal zijn gebouwd in 2008. Veel metingen zijn al gedaan aan de buitenlucht om de ammoniakemissie te monitoren, maar nooit is bij dergelijke vloeren de luchtkwaliteit onder de vloer gemeten.

De veehouders willen vooral graag weten welke gassen voorkomen en of dat risico’s met zich meebrengt, bijvoorbeeld op het gebied van brandveiligheid, betonkwaliteit en gezondheid van mens en dier.

Ook zoeken naar oplossingen

De vier veehouders gaan in het praktijknetwerk ‘Laat de gassen je niet verrassen’ samen met deskundigen en leveranciers aan de slag. Als ze de risico’s in kaart hebben gebracht, willen ze ook gezamenlijk naar oplossingen kijken.

Melkveehouders die willen meedraaien in de gasmetingen, kunnen zich aanmelden bij DLV, een van de partners in het netwerk. Ook veehouders met andere stallen dan vrijekeuzestallen zijn welkom.

Welke gassen bevinden zich onder een emissiearme vloer?
Welke gassen bevinden zich onder een emissiearme vloer?
right