Sitemenu

vrijdag 17 september 2021
left
content-main-left

Nieuws

Wageningen UR gaat dit jaar ammoniakemissies meten in vrijloopstallen op vier bedrijven in de praktijk. 'De ammoniakemissie uit vrijloopbodems is een gevoelig punt', vertelt onderzoeker Paul Galama.

'Het is zaak om de toplaag zo droog mogelijk te houden. In de praktijk vergelijken we een compostbodem en een composteringsbodem.'

De compostbodem krijgt wekelijks een nieuw laagje droge compost, terwijl op de composteringsbodem enkele keren per jaar verse houtsnippers worden toegevoegd. De composteringsbodem is voorzien van een beluchtingssysteem, waardoor de temperatuur constant blijft op circa 50 graden Celsius. De verdamping bij deze temperatuur waarborgt dat het ligoppervlak droog blijft.

Tot nu toe is bekend dat vrijloopbodems met zand leiden tot een hoge ammoniakemissie. De metingen op de praktijkbedrijven moeten uitwijzen of compost- of composteringsbodems een lager emissieniveau realiseren.

Ammoniakemissie uit vrijloopbodems is een gevoelig punt
Ammoniakemissie uit vrijloopbodems is een gevoelig punt
right