Sitemenu

vrijdag 17 september 2021
left
content-main-left

Nieuws

Een gelaagde bodem van riet en veen, een zogenaamde lasagnebodem, kan de ammoniakemmissie in vrijloopstallen mogelijk fors reduceren. Dat verwachten onderzoekers van Wageningen Universiteit, die de komende zes maanden een gelaagde bodem van riet en veen testen op het melkveeproefbedrijf in Zegveld.

De combinatie van de materialen riet en veen moet de koeienmest in de bodem beter splitsen en de draagkracht van de bodem verbeteren.

‘De rietlaag ligt bij lasagnebodem boven op de veenlaag’, vertelt onderzoeker Paul Galama. ‘Het is de bedoeling dat de mest op de rietlaag blijft liggen en dat de urine door de onderliggende zure veenlaag wordt opgezogen. Hiermee hopen we de emmissie van ammoniak fors te reduceren. De toplaag zal dagelijks ververst worden en iedere veertien dagen wordt een nieuwe absorberende veenlaag aangebracht.'

Ontwikkeling vrijloopstal

Volgens Galama zijn het verminderen van de ammoniakemissie en het verbeteren van de draagkracht belangrijke voorwaarden voor de verdere ontwikkeling van de vrijloopstal. ‘We zoeken naar de juiste bodemmaterialen en het juiste management om straks een welzijnsvriendelijke stal te hebben die aan de steeds scherpere eisen van ammoniakemissie kan voldoen.’

De eerste resultaten van het onderzoek worden eind 2011 verwacht.

Een gelaagde bodem van riet en veen zorgt voor een betere splitsing van koeienmest
Een gelaagde bodem van riet en veen zorgt voor een betere splitsing van koeienmest
right